Taisyklės

Per pirmąją – įvadinę – pamoką aptariama pamokų eiga ir mokinys atlieka testą. Pagal testo rezultatus mokytojas sudaro mokymosi planą ir jį pristato antrosios pamokos metu. Mokytojas mokymosi planą keičia atsižvelgdamas į mokinio poreikius, mokykloje aiškinamas temas ir kt.

Jei po pirmųjų pamokų norėsite tęsti pamokas pas mus, sudarysime su jumis paslaugų teikimo sutartį. Sutartis jūsų neįpareigos, t.y. ilgalaikių įsipareigojimų neturėsite.

Jei per mokslo metus nuspręsite laikinai nutraukti pamokas ir vėliau, po pertraukos, tęsti toliau, tokiu atveju jūsų vieta nebus saugoma (negalioja ligos atveju).

Apmokėjimas už būsimas pamokas turi būti atliktas iki pamokų pradžios (išskyrus pirmąją pamoką). Negavus apmokėjimo ar informacijos apie atliktą apmokėjimą, pamoka negalės vykti. Už pamokas galima mokėti pagal pasirinktą mokėjimo tvarką (savaitė-mėnuo).

Negalint atvykti į numatytą pamoką dėl svarbios priežasties (liga, laidotuvės ar pan.), būtina informuoti apie nedalyvavimą likus ne mažiau nei 18 val. iki pamokos pradžios. Tai padaryti galima telefonu (+370-622-44727) arba el.paštu (mokslomani@gmail.com). Nepranešus apie neatvykimą arba pranešus likus mažiau nei 18 val. iki pamokos pradžios, įsipareigojama sumokėti atitinkamą pamokos kainą.

Atšaukti pamoką galima 1 kartą per mėnesį. Jeigu mokinys dėl svarbios priežasties antrą kartą per mėnesį negali dalyvauti pamokoje, tokiu atveju pamoka perkeliama į kitą sutartą laiką.

Lietuvių kalbos ir kitos pamokos vyksta kontaktiniu būdu (esant poreikiu gali būti nuotolinės pamokos), dirbame su mokiniu individualiai. Galimas mokinių grupinis mokymas, daugiausia iki 5 mokinių grupėje.

Vienos pamokos trukmė – 60 min. (pradinių klasių mokiniams – 45 min.). 

Pamokos kaina mokantis kontaktiniu būdu individualiai – 25 Eur, nuotolinė pamoka – 23 Eur, mokantis grupelėje – 10-15 Eur.